Bánh Chưng Ông Rong

Nhận đặt bánh chưng mặn và chay trước Tết Nguyên Đán.

Xin vui lòng liên lạc 3 ngày, hay 1 tuần trước khi lấy bánh nếu đặt số lượng lớn.

Bánh Chưng Ông Rong - Caterer