Garage Pacifix

Đảm trách thủ tục bảo hiểm - Tận Tâm - Nhanh Chóng - Giá Rẻ

Contact: Trần Quang Thái

Chuyên sơn sửa xe bị tai nạn
Sơn xe, sơn loại tốt (bảo đảm 5 năm)
Tân trang xe bị rỉ sét
Thấy kinh xe
Kéo xe miễn phí khi xe bị tai nạn
Giảm tiền và làm giá đặc biệt cho xe không có bảo hiểm
Đặc biệt bớt 10℅ cho khách hàng khi xe bị tai nạn
Sửa 5000$: quý vị sẽ có 500$ tiền hồi đáp của Garage Pacifix

Sửa chữa máy
Sửa chữa hộp số
Điện xe
Full injection
Hệ thống thoát khói
Thùng xăng (bảo đảm một đời xe)
Các loại thắng
Sửa và kiểm tra bằng computer

Garage Pacifix - Auto Repair Garage