Cô Hương Bánh Cuốn

Specialized in Vietnamese steamed rice rolls

We are specialized in Vietnamese steamed rice rolls filled with ground pork or vegetarian. Please order a few days ahead. Pick up only.

Chuyên nhận đặt bánh cuốn nhân và chay cho các bữa tiệc hay họp mặt gia đình. Xin vui lòng đặt trước vài ngày. Đến lấy bánh tại chỗ.

Cô Hương Bánh Cuốn - Caterer