Quán Cóc Ba Trần

Vietnamese home-made food with care. Specialized in the following items:

- Bánh chưng
- Mắm đu đủ
- Chả bò chanh
- Tré Bình Định
- Bò thưng

Quán Cóc Ba Trần - Home Chef